De eerste afspraak

1. Intake

Er is geen verwijsbrief nodig voor een bezoek aan de chiropractor.

 

De eerste afspraak in onze praktijk bestaat uit een consult om de klachten in kaart te brengen, vervolgens een lichamelijk onderzoek, waarvan de conclusies met u worden besproken en een mogelijke behandeling wordt voorgesteld. Aansluitend vindt de eerste behandeling plaats (tenzij er indicatie is om niet te behandelen). Zie ook "Wel of geen behandeling?"


2. Lichamelijk onderzoek

Het eerste bezoek in onze praktijk bestaat uit een consult om de klachten in kaart te brengen, vervolgens een lichamelijk onderzoek, waarvan de conclusies met u worden besproken en een mogelijke behandeling wordt voorgesteld. Aansluitend vindt dan ook de eerste behandeling plaats (tenzij er indicatie is om niet te behandelen).

3. Röntgen, MRI, en CT scans

In de meeste gevallen zijn deze onderzoeken aanvankelijk niet nodig. De uitslagen van reeds gemaakte rontgen- of scanonderzoeken waar nodig en in overleg met u kunnen worden opgevraagd. Wanneer wij dergelijk onderzoek nodig achten, zullen wij in overleg met u hierover contact opnemen met uw huisarts.

4. Bespreking

Aansluitend bespreken wij met u onze bevindingen en stellen wij een behandelaanpak voor. Het kan voorkomen dat uw klacht niet door ons te behandelen is, in welk geval de verder te ondernemen stappen worden besproken.5. Behandelplan

Het aantal behandelingen varieert sterk, afhankelijk van de aard en ernst van de klachten. Acuut ontstane klachten zijn vaak sneller te behandelen dan chronische. In het algemeen zijn 4 tot 6 behandelingen nodig om een therapeutisch effect te bereiken, maar soms treedt dat op bij twee of drie behandelingen.

 

Wanneer klachten niet snel door een chiropractische behandeling zijn verholpen is er toch werk aan de winkel: onze aanpak is die van een rugspecialist. Wij adviseren en begeleiden u gedurende de periode van pijn. Kennis geeft macht: door te begrijpen wat er aan de hand is, krijgt men zelf controle over de eigen situatie, waardoor het herstel aanzienlijk sneller gaat. Bij ons vormen de patiënt en chiropractor een team die samen aan een klacht werken. 


6. De chiropractische behandeling

De chiropractor gebruikt onder meer manipulatieve en mobiliserende druktechnieken wat in de volksmond “kraken” heet. Deze technieken worden gebruikt om gewrichtsblokkades op te heffen. De behandelingen zijn in het algemeen niet pijnlijk, wel gevoelig.

 

(Zie ook Behandeltechnieken)

7. Informatie verstrekken

Kennis is macht: hoe meer u van een lichamelijke klacht begrijpt, hoe beter en sneller u er zelf aan kan werken en voorkomen dat de pijn terugkeert. Wij bespreken:

  • de aard van de klacht, is deze ernstig/niet ernstig, pathologie, enz.
  • het beloop: wat u kunt verwachten van de klacht over tijd, met én zonder behandeling
  • uw huiswerk: hoe kunt u omgaan met de klacht en er zelf aan werken

8. Management van een klacht

Een belangrijk onderdeel van effectief behandelen is advisering en management met betrekking tot een klacht. Het is wetenschappelijk aangetoond dat door kennis te hebben over nek- en rugpijn, men controle over de eigen situatie krijgt, waardoor herstel aanzienlijk wordt bevorderd, d.w.z. men wordt veel sneller beter.