Privacyverklaring

Chiropractie Soest, geregistreerd onder KvK nummer 31039507 gevestigd aan Dalplein 61, 3762 BN te Soest, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact gegevens

info@chiropractiesoest.nl

Dalplein 61, 3762BN Soest

035-6018287

Verwerking persoonsgegevens

Chiropractie Soest verwerkt uw persoonsgegevens en medische gegevens op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en het privacy- en dataveiligheidsbeleid. Tammy de Koekkoek is verantwoordelijk voor de dataveiligheid binnen de praktijk. U gaat met de opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door Chiropractie Soest te laten uitvoeren. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die digitaal worden opgeslagen in het patiëntsysteem 'Crossuite' Bvba dat binnen de praktijk wordt gebruikt, welke voldoet aan de NEN Certificering: voor- en achternaam, geslacht, geboorte datum, BSN, adresgegevens, telefoonnummer, en email adres.   De klacht(en) en medische geschiedenis, uw beroep en de naam van de huisarts worden in uw papieren dossier opgeslagen.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

Uw gegevens geven wij alleen door aan derden wanneer dit nodig of wenselijk is voor de verlening van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, zal dit vooraf aan u worden gevraagd. 

Als u van overtuigd ben dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact op met Chiropractie Soest, email: info@chiropractiesoest.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag de persoonsgegevens worden verwerkt.

Chiropractie Soest verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • om een behandeldossier bij de houden
  • afspraak beheer en herinneringsemail te kunnen verzenden
  • u te kunnen bellen of e-mailen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • verwerken van nota's
  • met instemming van de patiënt een verslag of rapportage te kunnen verstrekken aan derden

Geautomatiseerde besluitvorming

Chiropractie Soest neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computer programma's of -systemen,  zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De WGBO vereist een bewaartermijn van 20 jaar van persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Chiropractie Soest verstrekt informatie uitsluitend met uw toestemming aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken

Chiropractie Soest gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekst bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.    U kunt zich afmelden voor cookies door uw internet browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle opgeslagen informatie via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u dan een schriftelijk verzoek

Als u vindt dat die gegevens dat van u zijn opgeslagen niet correct zijn, mag u schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.

U kunt ook vragen om uw persoonsgegevens te wissen; indien dit het geval is, kan Chiropractie Soest niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. Uw gegevens worden dan opgeslagen in een inactief archief dossier, omdat er volgens de WGBO een wettelijke bewaartermijn van 20 jaar is. 

U kunt uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens intrekken. Ook dan kan geen verdere zorg worden verleend en wordt uw dossier als inactief opgeslagen.

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens sturen naar info@chiropractiesoest.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt er dan van u verzocht een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Een reactie volgt z.s.m maar wel binnen 4 weken.

Chiropractie Soest wilt u tevens erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Beveiliging van de persoonsgegevens

Chiropractie Soest neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@chiropractiesoest.nl.


Dalplein 61, 3762 BN, Soest, Nederland.

info@chiropractiesoest.nl

(Met een kleine filiaal in Amstelveen)

Voor het maken van een afspraak kunt u  bellen 9:00 - 13:00 ma, woe en donderdag. 

U kunt ook online een afspraak maken, maar alleen als u bij ons in het systeem als patiënt(e) bekend bent.  

Bel ons op 035-6018287

Op de mobile telefoon? Direct bellen met de groene knop:

Route

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.

Deel ons met anderen:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.Onze AGB codes:    

Praktijk:              90-017248

S. Rubinstein:       90-038737

T. de Koekkoek:    90-023400

KvK nummer:       31039507

Wij zijn leden van de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA) en geregistreerd bij de Stichting Chiropractie Nederland (SCN).

S.M. Rubinstein SCN reg.nr. 22

T.E. Rubinstein de Koekkoek SCN reg.nr. 90