Wel of niet behandelen?

Wanneer en waarom wordt er soms geen manuele behandeling verricht verricht?

  • Soms is de pijn in de rug niet veroorzaakt door de rug, zoals bij nier- en galstenen en hardnekkige maagklachten. Deze worden ontdekt als gevolg van de bespreking van de klachten en het lichamelijk onderzoek.
  • Bij voorbeeld als er een acute fractuur in een wervel is, of ernstige pathologie mogelijk aanwezig is.
  • Als er geen redelijk verwachting van verbetering zich voordoet.