Preventie, nazorg

Net zoals u het gebruikelijk vindt om het gebit regelmatig te laten reinigen door de mondhygiëniste, is het voor onze patiënten niet vreemd om erachter te komen dat de wervelkolom ook regelmatig onderhoud dient te hebben.

Maar, net zoals bij het gebit, hoe beter men er zelf voor zorgt, des te minder ingrepen door een behandelaar nodig zijn. Als u goed poetst en flost is er minimaal werk voor de mondhygiëniste. En als u goed actief blijft en regelmatig uw lichaam rekt, strekt en ontspant, is er ook minimaal werk voor de chiropractor.


Nadat een klacht verminderd is en het herstel stabiliseert, is het behandeltraject afgelopen. In sommige gevallen, als men al jaren dezelfde klacht heeft, wilt men het nieuw ontdekte welzijn behouden. Sommigen kiezen er dan ook voor om regelmatige een “APK” te laten doen, waar een chiropractische behandeling dan een bijdrage levert aan een algehele nieuwe aanpas van de gezondheid van de wervelkolom. De noodzaak of wenselijkheid hiervan verschilt sterk per persoon. (zie ook de secties: Behandelplan? en Welke Chiropractor?)

Bijwerkingen

Chiropractische behandeling is zeer veilig. Wel kan een behandeling, net als iedere andere (medische) behandeling, bijwerkingen veroorzaken. Lichte tot matige reacties op een behandeling komen regelmatig voor, maar zijn meestal van korte duur en bestaan uit stijfheid, moeheid en soms pijn in het behandelde gebied. Deze bijwerkingen verdwijnen normaal gesproken na enkele uren of dagen.